IMMUNOSUPRESJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOSUPRESJA

proces hamowania niekorzystnych reakcji immunologicznych poprzez zastosowanie leków immunosupresyjnych, co pozwala na polepszenie rokowania w chorobach autoagresyjnych i medycynie transplan-tacyjnej. Leczenie immunosupresyjne ma na celu zwalczanie reakcji immunologicznych, będących przyczyną choroby i reakcji odrzucenia przeszczepów narządów. Wykorzystuje się do tego celu wiele leków np. cyklosporynę, Prednison, często promienie jonizujące. Działaniem ubocznym immunosupresji jest osłabienie odporności na zakażenia lub jej brak.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.