IMMUNOLOGICZNE CHOROBY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOLOGICZNE CHOROBY

choroby spowodowane zaburzeniami mechanizmów obronnych ustroju przeciwko czynnikom szkodliwym. Rolą układu odpornościowego jest rozróżnianie obcych substancji i zniszczenie ich. Główną grupę obcych elementów mogą dla organizmu stanowić drobnoustroje i ich toksyny, nowotwory, tkanki przeszczepów. Reakcje immunologiczne opierają się na odporności wrodzonej i nabytej wytwarzanej w następstwie działania antygenu. W Ch. immunologicznych podstawą niepożądanych reakcji może być nad-wrażliwość (reakcja wymierzona przeciwko własnym tkankom) zwana autoagresją lub niedobory odporności. Zwiększona podatność na zakażenia powodowana tymi dwoma zaburzeniami jest przyczyną ostrych lub przewlekłych, ciężkich, nawracających chorób.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.