IMMUNOLOGICZNA TOLERANCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOLOGICZNA TOLERANCJA

brak odpowiedzi immunologicznej na określony antygen. Powstaje w wyniku kontaktu z antygenem w życiu płodowym, u dorosłych w wyniku wielokrotnego podawania małych dawek antygenów. Metoda ta szeroko wykorzystywana jest w odczulaniu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.