IMMUNOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOLOGIA

(lac. Immunis - wolny od obciążeń); nauka o odporności organizmów na czynniki chorobotwórcze, immunologia ściśle powiązana jest z biologią molekularną, biochemią, genetyką.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.