IMMUNOGLOBULINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOGLOBULINY

Ig, przeciwciała; glikoproteiny syntetyzowane przez limfocyty B i komórki plazmatyczne w odpowiedzi na wprowadzony antygen - podstawowy element odporności swoistej. Zbudowane są z dwóch łańcuchów ciężkich (H) i 2 lekkich (L) połączonych ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi (postać monomeryczna). Ludzkie immunoglobuliny należą do jednej z 5 klas: IgC, IgA, IgM, IgD, IgE. Ich stężenia określa się w osoczu krwi. IgG - jest to główna immunoglobulina osocza, jako jedyna przekracza barierę łożyskową- przenosi przeciwciała do płodu wpływając na odporność wrodzoną. Jest główną immunoglobuliną powstającą po powtórnej immunizacji. Niszczy mikroorganizmy przez aktywowanie reakcji dopełniacza. Kaskada dopełniacza składa się z białek doprowadzających do lizy komórki bakteryjnej. IgG biorą udział w patogenezie aspergilozy płucnej, reakcji alergicznych na leki. IgA - immunoglobina wydzielnicza, w największych ilościach wykrywana w wydzielinach: ślinie, łzach, w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Działa jako powloką antyseptyczna na nabłonkach i chroni przed wnikaniem drobnoustrojów. Jest to pierwsza linia obrony na powierzchni ciała. IgM-immunoglobuliną ta jest dużą cząsteczką występującą śródnaczyniowo. Jest powierzchniowym markerem limfocytów B, jej zadaniem jest aglutynacja cząsteczek. Bierze udział w reakcji nadwrażliwości na leki. Jest pierwsza immunoglobuliną powstającą po pierwotnym uodpornieniu. IgD - immunoglobuliną podobna do IgM. IgE - stężenie we krwi tej immunoglobuliny jest niskie. Główną rolę odgrywa w wywoływaniu alergii (są to reaginy uczulające skórę lub anatilaktyczne). Zawarta jest w wydzielinach układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Większe stężenia występują w chorobach atopowych, pasożytniczych, Ch. Hodgkina i szpiczaku.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.