IMMUNOGENNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOGENNOŚĆ

zależność między stopniem ekspozycji na czynniki uczulające a częstością występowania uczulenia. Dotyczy to szczególnie czynników uczulających w miejscu pracy. Najczęstszymi czynnikami uczulającymi są: zwierzęta, zboża, pył drzewny, kalafonia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.