IMMUNOGENETYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOGENETYKA

nauka zajmująca się genetycznym podłożem układu odpornościowego. Niedobory odporności o podłożu genetycznym odgrywają istotną rolę w tolerancji przeszczepów narządów i szpiku. Inny czynnik immunologiczny warunkuje odczyny po przetoczeniu krwi. Układy antygenów powierzchniowych krwinek czerwonych A B 0 i Rh warunkują występowanie niezgodności krwi matczynopłodowej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.