IMMUNOELEKTROFOREZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOELEKTROFOREZA

metoda diagnostyczna białek krwi wykorzystująca odczyny immunologiczne w kombinacji elektroforezy białek i immunodyfuzji. Rozdział elektroforetyczny białek odbywa się na specjalnym nośniku np. agarze, agarozie, folii octanu celulozy itp.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.