IDIOSYNKRAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IDIOSYNKRAZJA

genetycznie uwarunkowana nieprawidłowa reakcja np. na leki, pokarmy, z którymi organizm nigdy wcześniej nie zetknął się. Obserwowana stosunkowo rzadko. Jest to niespodziewana i szczególnie szkodliwa reakcja pseudoalergiczna w czasie, w którym nie dochodzi do reakcji między np. lekiem a swoistymi przeciwciałami klasy IgE, IgG lub uczulonymi limfocytami T. Nasilenie reakcji nie wiąże się z wielkością dawki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.