ICHTIOL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ICHTIOL

substancja działająca przeciw-zapalnie i przeciwbakteryjnie, składająca się z soli amonowych kwasów tiofenosulfonowych, otrzymywana ze smoły bitumicznej. Stosowana w postaci brunatnej maści w leczeniu zakażeń skóry (np. czyraków).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.