ICHNOGRAM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ICHNOGRAM

ocena patologii stóp na podstawie ich odcisków podczas chodzenia, przedstawiona w formie graficznej. Na tej podstawie można np. ocenić stopień płaskostopia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.