HYDROLIZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HYDROLIZA

proces chemiczny, w którym cząsteczka lub jon reagują z jonami wody tworząc kilka cząsteczek lub jonów. Ulegają jej sole słabych kwasów i mocnych zasad, mocnych kwasów i słabych zasad, a także estry, aminy itp. H. odgrywa ważną rolę w procesie biotransformacji.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.