HYDROKOLOIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HYDROKOLOIDY

substancje o dużym potencjale wchłaniania wody. Używane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu, pokrytego cząstkami H., które przechodzą w formę płynną i absorbując wysięk z rany, tworzą żel. Przywierają tylko do skóry, a nie do rany. Opatrunek taki nakłada się na suchą, zdrową skórę otaczającą ranę i pokrywa ranę. Część opatrunku znajdująca się ponad raną puchnie (powstaje żel) przypominając wyglądem pęcherz. Zmiany opatrunku są niebolesne i stosunkowo rzadkie (co 2-7 dni). Dzięki stwarzaniu w ranie optymalnego środowiska ułatwia oczyszczanie rany z tkanek martwiczych i bakterii, a także optymalizuje procesy naprawcze (gojenia), łagodzi ból. Hydrokoloidy są stosunkowo drogie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.