HORMON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HORMON

substancja biologicznie czynna wytwarzana w specjalnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek reguluje ich funkcję. Wydzielanie H. przez gruczoły regulowane jest warunkami śro­dowiska wewnętrznego (np. insulina w hiperglikemi), działaniem innych H. regulujących (np. H. tarczycy na skutek pobudzenia gruczołu H. przysadki mózgowej - TSH) lub tzw. zegarem biologicznym np. steroidy nadnerczowe. Poza tym mechanizmem regulacji, większość H. jest wydzielana przez gruczoły w sposób ciągły
Zobacz również, zioła HORMON:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.