HORMOEZA RADIACYJNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HORMOEZA RADIACYJNA

określenie do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważa się (w przeciwieństwie do tzw. hipote­zy bezprogowej), że biologiczne skutki małych dawek prowadzą do zwiększenia syntezy białek, aktywacji genów, naprawy DNA, unieszkodli­wienia rodników, aktywacji receptorów błono­wych i stymulacji układu immunologicznego (-» promieniowanie jonizujące).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.