HOMOKARNOZYNOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMOKARNOZYNOZA

choroba dziedzicz­na wywołana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna i GABA). Objawia się postępującym spastycznym porażeniem czterokończynowym, opóźnieniem umysłowym i barwnikowym zwy­rodnieniem siatkówki.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.