HOMOCYSTYNURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMOCYSTYNURIA

zwiększenie stężenia homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Objawy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak w zespole Marfana, osteoporozę, miażdżycopodobne zmiany naczyniowe, obu­stronne zwichnięcie soczewki oka oraz różne objawy neurologiczne będące wynikiem mikro-zatorów naczyniowych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.