HOMEOTYCZNE GENY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMEOTYCZNE GENY

geny przełączniko­we, które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą spowodować, że jedna część ciała zostanie zastąpiona inną (np. u muszki owoco­wej mutacja laboratoryjna spowodowała zastą­pienie czułków dodatkową parą odnóży).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.