HOMEODOMENA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMEODOMENA

domena białkowa złożo­na z 60 aminokwasów i kodowana przez homeobox. Składa się z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.