HOMEOBOX

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HOMEOBOX

fragment DNA o bardzo cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest bardzo stały ewolucyjnie (taki sam u droż­dży i człowieka), występując w genach regulują­cych rozwój zarodkowy wielu organizmów, od bezkręgowców do ssaków.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.