HODOWLA NARZĄDÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HODOWLA NARZĄDÓW

przyszłościowa działalność opierająca się na osiągnięciach ge­netyki służąca uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przeznaczonych do prze­szczepów. Ich źródłem mają być tzw. zarodkowe komórki macierzyste. W warunkach laboratoryj­nych hoduje się i namnaża komórki macierzyste zarodkowe, przekształcając je następnie w ko­mórki macierzyste różnicujące się w konkretne tkanki. Na obecnym etapie badań działalność ta napotyka często na opory natury etycznej, gdyż ich źródłem są zarodki ludzkie powstające w nadmiarze w procesie zapłodnienia in vitro, ginące po zabiegu pobrania komórek (dotychczas także niszczone). Prawdopodobnym jest jednak wykorzystanie komórek macierzystych zawartych w szpiku kostnym.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.