HODOWLA DROBNOUSTROJÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HODOWLA DROBNOUSTROJÓW

jedna z metod izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na odpowiednio do­branych pożywkach w optymalnych warunkach fizycznych. Niektóre drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na wrażliwych zwierzętach la­boratoryjnych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.