HISTOPLAZMOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTOPLAZMOZA

grzybica wywoływana przez grzyb Histoplasma capsulatum. Choroba dotyczy najczęściej płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana, która może być śmiertelna, jeśli nie leczy się jej wła­ściwie).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.