HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG

radiolo giczne badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega przede wszystkim ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z uwagi na podwyższone ciśnienie pod jakim wstrzykuje się środek cie­niujący. W przypadkach zwężeń może mieć znaczenie terapeutyczne, mechanicznie rozsze­rzając przewężenie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.