HISTERIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTERIA

zaburzenia o typie nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest wynikiem dysocjacji, czyli procesu, w którym różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia, spo­strzeżenia) stają się niedostępne dla świadomo­ści i niemożliwe do przypomnienia. Przykładowo dysocjacja i usunięcie ze świadomości wiedzy
0 ruchach ciała prowadzi do paraliżu. Jest po­wiązana ze zdolnością do transu hipnotycznego
1 może służyć jako psychiczny mechanizm obron­ny, tzn. zapewnia wypieranie nieprzyjemnych, bolesnych i powodujących lęk treści psychicznych ze świadomości. Reakcja dysocjacyjna szczegól­nie często dotyczy traumatycznych wspomnień z dzieciństwa (agresja, wykorzystywanie seksu­alne). Innym procesem jest zjawisko konwersji (nieświadomy proces przekształcania konfliktów psychicznych i lęku w objawy somatyczne), kie­dy prawie każda choroba narządowa może być naśladowana przez H. Objawem konwersji jest także tzw. H. tłumu (epidemiczna), w której gru­py ludzi zaczynają nagle obawiać się (całkowicie bezpodstawnie) np. jedzenia lub obecności sub­stancji trujących w powietrzu i skarżą się na dole­gliwości, które przypominają zatrucie. Dochodzi do tego u osób o różnych osobowościach, choć najczęściej u dzieci.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.