HISTEREKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISTEREKTOMIA

zabieg operacyjny polega­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usunięcie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest najczęściej choro­ba nowotworowa macicy lub/i przydatków, roz­ległe mięśniaki i niekiedy poporodowy krwotok z macicy przy nieskuteczności leczenia farmako­logicznego (atonia macicy). Wskazania do H. są bardziej liberalne u kobiet po okresie menopau­zy niż u osób w wieku rozrodczym.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.