HISA PĘCZEK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HISA PĘCZEK

fragment układu bodźcoprze-wodzącego serca, rozpoczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi impulsy elektryczne z węzła przedsionkowo-komorowego do pozo­stałych części mięśnia serca. Jego uszkodzenia (bloki) mogą powodować różnie nasilone zabu­rzenia rytmu serca.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.