HIRSZFELD LUDWIG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIRSZFELD LUDWIG

(1884-1952); polski le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców nauki o grupach krwi i ich dziedziczeniu. Głównie jego zasługą jest możliwość przetacza­nia krwi. II Wojnę Światową spędził w Polsce (początkowo w warszawskim getcie) pracując nad zwalczaniem epidemii tyfusu plamistego.
HIRUDYNA - substancja białkowa o właści­wościach przeciwkrzepliwych (antykoagulant). Występuje w gruczołach ślinowych pijawek le­karskich i przeciwdziała krzepnięciu krwi unieczynniając trombinę. Rozpuszcza także już istniejące skrzepy (tromboliza).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.