HIRSUTYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIRSUTYZM

nadmierny wzrost włosów w okolicach zwykle nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (objaw wirylizacji). Powszechna jest predyspozycja rodzinna, a częstość H. jest wyższa u osób o typie śród­ziemnomorskim. U kobiet i dzieci przyczyną H. mogą być zaburzenia hormonalne (nadczynność nadnerczy, przysadki, guzy jajników), przyjmo­wanie niektórych leków przeciw nadciśnieniu, pojawia się w okresie menopauzy w późnej fa­zie porfirii skórnej czy też leczenia androgenami lub kortykosterydami. Należy odróżnić H. od nadmiernego owłosienia, kiedy włosy rozwijają się nadmiernie w okolicach typowych (okolica łonowa, pachy, nogi itd.).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.