HIRSCHSPRUNGA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIRSCHSPRUNGA CHOROBA

wrodzone, nadmierne rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek jelita nie wykazuje perystaltyki, jest stale obkurczony co powodu­je częściową lub całkowitą niedrożność z na­gromadzeniem zawartości jelita, ze znacznym poszerzeniem jego części poprzedzającej cho­ry odcinek. Choroba dotyczy najczęściej końco­wego odcinka jelita grubego, choć uszkodzone może być całe jelito grube. U niemowląt stwier­dza się osłabienie apetytu, zaparcia, wzdęcia brzucha i wymioty, czasem okresową biegunkę. W wyniku zaparć dochodzi do gwałtownego namnażania się w jelicie cienkim bakterii, których toksyny prowadzą do rozwoju toksycznego za­palenia jelit objawiającego się piorunującymi, ciężkimi biegunkami, a w konsekwencji śmie­ci. Leczenie operacyjne powinno być wykona­ne jak najwcześniej, aby zapobiec powikłaniom.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.