HIPOWENTYLACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOWENTYLACJA

osłabienie czynności od­dechowej płuc prowadzące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Przyczyny mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym (urazy, narkotyki, barbitura­ny), zniszczenie miąższu płucnego (nowotwory, stan po usunięciu płuca lub płata) lub jego uciśnięcie (krwiak lub odma opłucnowa).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.