HIPOTROFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOTROFIA

stan przewlekłych zaburzeń odżywienia prowadzący do zmniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów np. macicy u sędziwych kobiet z po­wodu braku pobudzania hormonalnego
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.