HIPOTONIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOTONIA

obniżenie napięcia mięśni, po­jawia się w wyniku uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do osłabienia odruchów ścięgnistych. H. może pojawić się w przypadku zmniejszenia do­pływu pobudzeń torujących lub zwiększenia ha­mujących z ośrodków mózgowych. Pojawia się w różnych chorobach ośrodkowego układu ner­wowego np. uszkodzeniu móżdżku, poliomyelitis, zapaleniu wielonerwowym, uszkodzeniu korzeni tylnych, pląsawicy i poprzecznym prze­rwaniu ciągłości rdzenia kręgowego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.