HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA

podciśnie nie ortostatyczne; nadmierne obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą (ponad 20mmHg). Nie jest to odrębne schorzenie, lecz objaw nieprawidło­wej regulacji ciśnienia krwi mogącej mieć wiele przyczyn. W normalnych warunkach, po przy­jęciu pozycji pionowej spadek ciśnienia krwi wywołany wypełnieniem żył kończyn dolnych krwią, pobudza receptory wrażliwe na wahania ciśnienia (łuk aorty, tętnica szyjna), a te z kolei normalizują szybko ciśnienie pobudzając serce. W tym samym czasie obkurczeniu ulegają na­czynia żylne i tętnicze (działanie katecholamin). Przy dłuższym pozostawaniu w pozycji stojącej pobudzenie układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz wydzielenie hormonu antydiuretycznego powoduje zatrzymanie sodu i wody w organizmie i tym samym wzrostu objętości krwi, przyczyniając się do utrzymania stałego ciśnie­nia krwi. Mechanizmy te zawodzą, gdy obniża się kurczliwość mięśnia sercowego, reaktyw­ność naczyń krwionośnych lub niewydolna jest
odpowiedź hormonalna. Najczęściej przyczyną H. jest nadużycie leków moczopędnych, leków rozszerzających naczynia, długotrwałe leżenie w łóżku, utrata dużej ilości krwi, zawał serca, niemiarowość czy nawet rozległe żylaki kończyn dolnych. Czasem przyczyną są choroby układu nerwowego uszkadzające łuk odruchowy: neuropatia cukrzycowa, wiąd rdzenia, poprzeczne przecięcie rdzenia. Objawami są uczucie osła­bienia i pustki w głowie, zawroty głowy, dez­orientacja, a przy znaczniejszym niedokrwieniu omdlenie i drgawki. Objawy mogą nasilać się po obfitym posiłku. Leczenie zależne jest od choro­by podstawowej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.