HIPOPROTEINEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOPROTEINEMIA

zmniejszenie stężenia białka w osoczu (lub jego frakcji np. hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach utraty białka z moczem (zespół nerczycowy) i w stanach wzmożonego katabolizmu (prze­wlekłe, ciężkie choroby zakaźne, nowotworo­we, oparzenia).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.