HIPOCHONDRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOCHONDRIA

skłonność do przesadnej troski o własne zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u sie­bie chorób. Może być cechą osobowości lub pojawiać się w psychozach (zwłaszcza w depre­sji) i nerwicach.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.