HIPOAZOTURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPOAZOTURIA

zmniejszenie wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w okresie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie białkowym (—> kwashiorkor).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.