HIPNOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPNOZA

sztucznie wywołany przejściowy stan zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i sugestii hipnotyzera. Dochodzi do specyficznego związku hipnotyzo­wanego z hipnotyzerem polegającego na podda­niu się hipnotyzowanego oddziaływaniu na sferę emocjonalną i poznawczą. Stosowana w psychia­trii celem wykrycia i oddziaływania na przyczyny choroby. Sytuacja, w której osoba poddana hip­nozie jest również hipnotyzerem to - autohipnoza. Do umiejętności tych dochodzi się poprzez stosowanie odpowiedniego treningu z doświad­czonym hipnotyzerem, w którym ten ostatni uczy reagowania na określone bodźce stanem hip­notycznym. Istnieje też metoda samodzielnego dojścia do autohipnozy kiedy konieczne jest na­wiązanie kontaktu psychicznego z samym sobą. Autohipnozę wykorzystuje się w treningu autogennym, technikach medytacyjnych (np. filozo­fia Wschodu).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.