HIPERWENTYLACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERWENTYLACJA

przyspieszenie czyn­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do zmniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica). Najważ­niejszymi przyczynami są kwasica, niedotle­nienie, gorączka, nadczynność tarczycy, odma opłucnowa. Nurkowie i poławiacze pereł przed zanurzeniem się pod wodę wykonują serię głę­bokich oddechów, zmniejszając stężenie dwu­tlenku węgla w krwi i pęcherzykach płucnych wydłużając czas przebywania pod wodą. Dłu­go powtarzane głębokie i szybkie oddechy (H.) mogą prowadzić do zawrotów głowy, a niekiedy utraty świadomości (dmuchanie balonów, ma­teraca pneumatycznego, ratownik w metodzie usta-usta sztucznego oddychania). Dla utrzyma­nia prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, stę­żenie dwutlenku węgla nie może obniżyć się poniżej pewnego poziomu, w pewnym mo­mencie ośrodek w mózgu zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych i ulegają one nadmierne­mu rozszerzeniu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.