HIPERMNEZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERMNEZJA

nadczynność pamięci; zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych warunkach byłoby niemożliwe. Występuje w niektórych przypadkach upośledzenia umy­słowego lub w hipnozie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.