HIPERKOREKCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERKOREKCJA

poprawa ustawienia odła­mów, osi kończyny lub wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Powoduje zniekształcenie. Bywa stosowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich stawów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.