HIPERKAPNIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERKAPNIA

hiperkarbia; podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi z powodu niedostatecznej wentylacji (np. odma opłucnowa, obrzęk płuc) lub nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.