HIPERCHOLESTEROLEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERCHOLESTEROLEMIA

podwyższenie stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Główne lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być wynikiem defektu genetycznego oraz wpływu czynników środowiskowych (np. dieta bogata w choleste­rol i nasycone kwasy tłuszczowe). Jest jednym z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. H. bywa wywołana różnymi chorobami np. żół­ciową marskością wątroby, niedoczynnością tarczycy i przysadki, cukrzycą, zespołem nerczycowym, szpiczakiem mnogim, alkoholizmem, jadłowstrętem psychicznym czy porfirią. Wro­dzone zaburzenia przemiany tłuszczów (hiperlipoproteinemie) prowadzące do H. występując rodzinnie przyczyniają się do wczesnego roz­woju miażdżycy i jej powikłań prowadzących do zgonu. W jednym typie H. rodzinnej oso­cze ma mleczny wygląd z powodu dużego stę­żenia chylomikronów i cechuje się ona bólami brzucha z powodu zapalenia trzustki i pojawia­niem się w skórze złogów tłuszczu (kępki żółte). W innym gromadzeniu ulegają LDL i może prze­biegać bez istotnych objawów. Charakterystycz­ne jest gromadzenie związków tłuszczowych w ścięgnach (żółtaki). Leczenie ma za zadanie obniżenie stężenia lipidów w surowicy i zapobie­żenie rozwojowi miażdżycy z jej powikłaniami. Polega na stosowaniu diety i leków obniżających poziom lipidów (statyny ezetimbe), a także ak­tywności fizycznej (przyspieszenie metabolizmu tłuszczów), (-» cholesterol).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.