HIPERBILIRUBINEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIPERBILIRUBINEMIA

zwiększony poziom bilirubiny w surowicy krwi; przyczyną może być choroba wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność lub przyczyny pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny. Objawem jest ciemne zabarwienie moczu i —» żółtaczka.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.