HIALINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HIALINA

szklista substancja o różnym po­chodzeniu i składzie np. włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w przypadku ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek nerkowych w cukrzycy czy też nukleoproteiny przy zakażeniach wirusowych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.