HETEROZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HETEROZJA

wigor mieszańców; zjawisko lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników całkowicie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, że każdy krzyżujący się osobnik jest homozygotą dla pewnej liczby niepożądanych genów recesywnych, mogą jednak być maskowane przez odpowiedni dominujący gen drugiego osobnika. Przykładem niekorzystnego wpływu krzyżowania się osobników spokrewnionych jest hemofilia (—> hodowla wsobna).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.