HETERORECEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HETERORECEPTORY

szczególna grupa recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w wyniku dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze acetylocholina (układ autonomiczny przy-współczulny) hamuje uwalnianie noradrenaliny poprzez swój receptor obecny w błonie zakoń­czeń współczulnych. Dzieje się tak w obszarach, gdzie zakończenia układu przywspółczulnego i współczulnego są blisko splecione np. w sercu (aktywność nerwu błędnego ogranicza pobudza­jący wpływ układu współczulnego, mogący za­pobiegać niebezpiecznym zaburzeniom rytmu).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.