HEROINA-(C21H23N05)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEROINA-(C21H23N05)

diamorfina; pochodna morfiny; substancja o silnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie ze względu na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, gdyż jest bardzo silnym narkotykiem (już kilka dawek wystarcza aby uza­leżnić się fizycznie). Uzależnienie od heroiny jest najsilniejszym z istniejących, odstawienie, prowa­dzi do reakcji abstynencyjnej organizmu i obja­wia się: wymiotami, drżeniem mięśni, depresją a nawet zapaścią prowadzącą do śmierci.
Heroina została odkryta z morfiny w 1874r. j za pomocą prostej reakcji chemicznej. Nazwa pochodzi od tego, że stanowiła wówczas he­roiczny środek leczniczy dla morfinistów. Ma I postać drobniejszego lub grubszego proszku j o barwie od białawej do brunatnej, stąd nazwa jednej z odmian - brown sugar (ang. - j brązowy cukier). W Polsce otrzymywana jest I m.in. z maku lekarskiego (tzw. kompot).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.