HEPARYNOIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEPARYNOIDY

naturalne występujące sub­stancje mające wiele wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę oraz w postaci żelu lub maści w przypadkach wyma­gających wspomagania wchłaniania krwiaków podskórnych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.