HEMOSYDEROZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOSYDEROZA

choroba wywołana prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest wynikiem wzrostu ilo­ści żelaza po częstych przetoczeniach krwi lub jego zwiększonego spożycia. W sytuacji, gdy stężenie żelaza w tkance osiąga bardzo wysokie wartości dochodzi do jej uszkodzenia (hemochromatoza). Objawy pojawiająsię rzadko przed osiągnięciem dorosłości. Są nimi: marskość wą­troby, brunatne przebarwienia skóry, cukrzyca, zwyrodnienie mięśnia serca z jego powiększe­niem (kardiomiopatia). Częsta jest niewydolność przysadki prowadząca do zaniku jąder i utraty libido. W leczeniu stosuje się upusty krwi i od­powiednią dietę. H. może występować w izolo­wanych narządach (h. miejscowa) - najczęściej w płucach i nerkach np. na skutek nawracają­cych krwotoków lub nadciśnienia w krążeniu płucnym (np. wada zastawki mitralnej).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.